Ozdravné pobyty v Dětské ozdravovně Pec pod Sněžkou probíhají podle naplánovaných turnusů. Školní výuka ve škole při ozdravovně je zajištěna. Konkrétní opatření budou závislá na aktuální epidemiologické situaci a na platných vládních nařízeních.

Od ledna 2020 je nutné parkování u budovy Libuše rezervovat u firmy Taxi Transport (tel. 608 103 039, 775 103 010). Parkování je možné pouze do vyčerpání kapacity a je zpoplatněno.