Kontakt: +420 731 441 276 | info@ozdravovnapec.cz | FB

Škola

Základní škola při ozdravovně

Libuše
Libuše

Základní škola při ozdravovně poskytuje výchovu a vzdělání všem žákům plnícím povinnou školní docházku, kteří jsou umístěni v Dětské ozdravovně Pec pod Sněžkou, po celou dobu pobytu.

Škola (1. - 9. ročník) je umístěna ve dvou od sebe vzdálených pracovištích: na Mělnické boudě a na Libuši.

Každý žák je vyučován podle vzdělávacího programu jeho kmenové školy, podle jeho učebnic. Je s ním postupováno individuálně tak, aby se po návratu na kmenovou školu mohl plynule zařadit do vyučovacího procesu. 

Práce ve škole probíhá za použití speciálních metod a forem práce s přihlédnutím ke schopnostem a aktuálnímu zdravotnímu stavu žáka. Podle doporučení ošetřujícího lékaře je maximální doba vyučování 2 až 3 hodiny denně.

Žák si do ozdravovny musí přivézt učebnice, sešity a běžné školní potřeby.

Po skončení ozdravného pobytu je kmenové škole zaslán osobní záznam žáka s jeho hodnocením.

Základní informace o ZŠ při ozdravovně - dokumenty ke stažení

Libuše – učebna
Libuše – učebna
Ochrana osobních údajů