Kontakt: +420 731 441 276 | info@ozdravovnapec.cz | FB

Informace pro rodiče 

Formuláře ke stažení

Soubory ke stažení ve formátu pdf

Editovatelný formulář pro zdravotní pojišťovny – vyplněný, potvrzený dětským lékařem a schválený zdravotní pojišťovnou musí obdržet dětská ozdravovna před vlastním zahájením ozdravného pobytu.
V části "Doporučená ozdravovna" je uvedeno: "Dětská ozdravovna Pec pod Sněžkou – Mělnická bouda; Karkulka"; nehodící se škrtněte a druhou ozdravovnu příp. zapište do dalšího řádku.
UPOZORNĚNÍ: "Návrh na umístění dítěte v ozdravovně" platí po dobu 6 měsíců od schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

Prohlášení zákonného zástupce, jehož součástí je: anamnestický dotazník, zplnomocnění osob k převzetí dítěte, prohlášení o bezinfekčnosti – odevzdává se vyplněné a podepsané při příjmu dítěte do ozdravovny.

Tiskopisy, které je nutné vyplnit v případě, že bude dítě během ozdravného pobytu navštěvovat ZŠ při ozdravovně, naleznete na webových stránkách školy (tiskopis pro kmenovou školu, informovaný souhlas zákonného zástupce žáka).

KARKULKA

Podrobné informace k nástupu do ozdravovny pro rodiče, resp. pro zákonné zástupce – příjem, informace k pobytu, vybavení dítěte, ukončení pobytu.


Mělnická bouda

Podrobné informace k nástupu do ozdravovny pro rodiče, resp. pro zákonné zástupce – příjem, informace k pobytu, vybavení dítěte, ukončení pobytu.  

Šatní lístky (letní, zimní) v případě pobytu dítěte bez doprovoduodevzdávají se vyplněné při příjmu dítěte do ozdravovny. 

Při ukončení pobytu se opět vyplněné a sestrou potvrzené šatní lístky vracejí rodičům, resp. zákonným zástupcům. 

Ochrana osobních údajů