Kontakt: +420 731 441 276 | info@ozdravovnapec.cz

Dětská ozdravovna Pec pod Sněžkou

Klimatické ozdravné pobyty pro děti ve věku od 3 do 15 let.

Zařazení do ozdravného pobytu

Indikace k pobytu:

  • děti zdravotně oslabené vlivem nepříznivého životního prostředí;
  • děti se zdravotními problémy spojenými s nesprávným životním stylem;
  • děti v rekonvalescenci.

Přijímáme děti ze všech regionů dle návrhu dětských lékařů. 

Návrh na ozdravný pobyt schvaluje revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny. 
Platnost návrhu je 6 měsíců od jeho vystavení navrhujícím lékařem. 

Délka ozdravného pobytu je minimálně 21 dní, se souhlasem revizního lékaře může být prodloužen až na 42 dnů.  

Ozdravný pobyt je možný bez doprovodu i s doprovodem rodiče nebo jiné dospělé osoby (doprovod si svůj pobyt hradí dle platného ceníku) .

Po celou dobu ozdravného pobytu poskytuje základní škola při ozdravovně výchovu a vzdělávání všem dětem, které plní povinnou školní docházku.

Aktuality

Ozdravné pobyty v Dětské ozdravovně Pec pod Sněžkou budou probíhat podle naplánovaných turnusů. Školní výuka ve škole při ozdravovně bude zajištěna. Konkrétní opatření budou závislá na aktuální epidemiologické situaci a na platných vládních nařízeních.

Od ledna 2020 je nutné parkování u budovy Libuše rezervovat u firmy Taxi Transport (tel. 608 103 039, 775 103 010). Parkování je možné pouze do vyčerpání kapacity a je zpoplatněno.

Ochrana osobních údajů