Zákaz cestování do okresu Trutnov

11.02.2021

Vláda ČR ode dne 12. 2. 2021 omezila volný pohyb osob při vstupu na území okresu Trutnov. Netýká se nezbytných cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých. Rodičům přijíždějícím s dětmi na ozdravný pobyt bude vydáno potvrzení o účasti dítěte na ozdravném pobytu. Potvrzení při střídání doprovodu bude vydáno na požádání.