Kontakt: +420 731 441 276 | info@ozdravovnapec.cz | FB

ZACHOVÁNÍ POSLEDNÍCH DĚTSKÝCH OZDRAVOVEN V ČECHÁCH!

26.04.2023

Dětské ozdravovny v Peci pod Sněžkou, Špindlerově Mlýně a Nemojově (dále jen "DO") spadají pod Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov (dále jen "SOL Trutnov"). Zaměřujeme se na nízko intenzivní druh zdravotní péče poskytované dětem ve věku od 3 do 15 let zdravotně oslabeným vlivem nepříznivého životního prostředí, dětem se zdravotními problémy spojenými s nesprávným životním stylem a dětem v rekonvalescenci. Plníme tak důležitý společenský úkol léčby a předcházení zdravotních komplikací u dětí, které je možné řešit bez hlubší lékařské intervence. Naše služby jsou plně hrazené zdravotními pojišťovnami, s nižšími náklady než např. péče lázeňská léčebně rehabilitační. Za výše zmíněnými nižšími náklady stojí největší devíza těchto dětských ozdravoven - jejich umístění v nadmořské výšce nad 800 metrů, kde jsou garantovány účinky klimatoterapie. 

Již od roku 2003 jsme poskytovatelem výše uvedené zdravotní péče. Svoji stávající registraci k poskytování těchto služeb jsme chtěli aktualizovat dle zákona o zdravotních službách a podali jsme v této věci žádost na Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor zdravotnictví (dále jen "KÚ KHK"). V březnu 2023 KÚ KHK rozhodl o zamítnutí naší žádosti ve věci udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve všech DO, a to na základě nesprávného a nepřiměřeného posouzení oboru a druhu zdravotních služeb, které poskytujeme. Toto rozhodnutí by fakticky znamenalo zánik posledních čtyř ozdravoven v České republice, které poskytují péči téměř 2000 dětí ročně z celé ČR. 

Proto SOL Trutnov podalo prostřednictvím KÚ KHK v zákonné lhůtě proti tomuto rozhodnutí odvolání, o kterém bude následně rozhodovat Ministerstvo zdravotnictví ČR. Odvolání významně podpořil svým postojem hejtman Královéhradeckého kraje Mgr. Martin Červíček, čehož si velice vážíme.

Je možné našim zákonodárcům otevřít oči a poslední dětské ozdravovny zachovat? 
Pomůžete nám v naší snaze? Naše možnosti jsou, bohužel, omezeny legislativou.

Ochrana osobních údajů