Vyřizování přihlášek

19.09.2019

Všechny elektronicky odeslané přihlášky k ozdravným pobytům jsou postupně zpracovávány. Kontaktní osoby obdrží vyrozumění o rezervaci pobytu do 14 dnů od odeslání přihlášky.