Vyřizování přihlášek

10.09.2017

Všechny elektronicky odeslané přihlášky k ozdravným pobytům jsou v postupně zpracovávány. Kontaktní osoby obdrží vyrozumění o rezervaci pobytu nejpozději do 14 dnů od odeslání přihlášky.