Zařazení do ozdravného pobytu

Indikace k pobytu:

  • děti zdravotně oslabené vlivem nepříznivého životního prostředí;
  • děti se zdravotními problémy spojenými s nesprávným životním stylem;
  • děti v rekonvalescenci.

Přijímáme děti ze všech regionů dle návrhu dětských lékařů. 

Návrh na ozdravný pobyt schvaluje revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny. 
Platnost návrhu je 1/2 roku od jeho vystavení navrhujícím lékařem. 

Délka ozdravného pobytu je minimálně 21 dní, se souhlasem revizního lékaře může být prodloužen až na 42 dnů.  

Ozdravný pobyt je možný bez doprovodu i s doprovodem rodiče nebo jiné dospělé osoby.

Po celou dobu ozdravného pobytu poskytuje základní škola při ozdravovně výchovu a vzdělávání všem dětem, které plní povinnou školní docházku.

Aktuality

Od 1. 1. 2018 má doprovod dítěte možnost úhrady ubytování a stravy z veřejného zdravotního pojištění. Tato možnost musí být ošetřujícím lékařem dítěte uvedena v návrhu na umístění dítěte v ozdravovně a schválena revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny.

Nabízíme volná pracovní místa na pozici staniční sestra, zdravotní/dětská sestra, kuchař/kuchařka.